Investointisuunnittelua käsittelevä kirja saatavilla

Uusi investointisuunnittelua käsittelevä kirja saatavilla!

Mikael Collanin kirja The Pay-Off Method: Re-Inventing Investment Analysis julkaistiin elokuun puolivälissä. Kirjassa esitellään tuottojakauma-menetelmä (pay-off method) sekä miten menetelmällä voidaan mullistavalla tavalla parantaa investointipäätöksille tarjottavaa tukea. Menetelmä ja siihen liittyvät työkalut, muun muassa reaalioptioarvonmääritys, ovat yksinkertaisia käyttää, läpinäkyviä ja ymmärrettävissä maalaisjärjellä. Menetelmä soveltuu erityisesti tutkimus- ja kehitysinvestointien sekä muiden strategisten investointien analyysiin.

Collanin kirja selittää tuottojakauma -menetelmän yksityiskohtaisesti ja näyttää useilla yksinkertaisilla käytännön esimerkeillä, numeroita käyttäen, miten menetelmä voidaan ottaa käyttöön tosielämän päätöksenteossa eri teollisuuden aloilla. Kirjassa näytetään myös miten päätöksentekoa voidaan parantaa visualisoimalla käytettävissä tiedoissa oleva epätarkkuus, ja miten reaalioptiolaskenta voidaan suorittaa yksinkertaisesti. Tuottojakauma-menetelmä on helposti otettavissa käyttöön taulukkolaskentaohjelmalla missä tahansa organisaatiossa.

Tukea päätöksentekijöille

Menetelmä jatkaa siitä mihin “klassiset” investointisuunnittelun menetelmät lopettavat ja antaa paremmat mahdollisuudet suunnitella ja ymmärtää investointeja.

— Tarkoituksena on, että kirjan luettuaan päätöksentekijä ymmärtää minkälaista ja miten esitettyä informaatiota hänen tulee vaatia pystyäkseen tekemään parempia päätöksiä olemassa olevan tiedon perusteella, kertoo Collan ja jatkaa, että kirja on tarkoitettu yrityksissä toimivien päätöksentekijöiden luettavaksi ja oppikirjaksi.

— Kirjoitin kirjan helposti luettavaan ja ymmärrettävään tyyliin. Tästä huolimatta sisällöstä ei ole tingitty, vaan se perustuu yli kymmenen vuoden tutkimukseen aihepiirin parissa ja käytännön kokemuksiin. Kirjan tarkoituksena on tuoda uusi menetelmä kansantajuisesti kaikkien käsille ja käytettäväksi.

Pitkä kokemus investointianalyyseistä

Mikael Collan toimii strategisen rahoituksen professorina Lappeenrannan Teknillisessä Yliopistossa. Hänellä on pitkä tausta investointianalyysin parissa ja sumean logiikan soveltamisessa yritysten päätöksentekoon liittyen. Hän on työskennellyt useissa projekteissa mm. kansainvälisten yritysten kanssa. Projektit liittyvät erilaisten investointien kannattavuuslaskentaan, laskentajärjestelmiin ja liiketoiminnan kehitykseen. Lisäksi hän on aktiivinen akateemisen yhteisön jäsen, erityisesti reaalioptioihin ja operaatiotutkimukseen liittyen. Collan on myös ollut pitkään mukana tietojärjestelmätieteiden tutkimuksessa.

Lisätietoja Pay-Off –menetelmästä löytyy menetelmää esittelevältä verkkosivustolta osoitteesta http://payoffmethod.com

Kirja on tilattavissa kustantajan nettikirjakaupasn lisäksi mm. Amazon.com:ista.

 

 

Collan Yhtiöiden verkkosivut ilkivallan kohteena

Yhtiön sivut joutuivat amerikkalaisen palvelutarjoamme kokeman hyökkäyksen uhriksi ja tuhoutuivat kokonaan. Ilmeisesti samassa yhteydessä tuhoutui useita kymmeniä tai satoja muitakin verkkosivustoja.

Olemme siirtäneet sivut suomalaiselle palvelimelle ja toivomme, että jatkossa vastaavaa ei tapahdu.